Downloads

Op deze pagina kunt u bestanden downloaden met betrekking tot projecten, nieuwsberichten, leaflets, certificaten, onze integriteits- en gedragscode en algemene voorwaarden.

Projectcasussen en nieuws

 

Awards en onderscheidingen

Wij zijn de trotse winnaar en ontvanger van de volgende onderscheidingen:

  • Koninklijk Instituut Van Ingenieurs - Aanstormend Talent 2018
  • Zeeuwse Connectie - Zeeuwse PioniersPrijs 2017
  • Nominatie Prins Friso Ingenieursprijs 2015
  • Nominatie Zeeuwse PioniersPrijs 2015

Onze kwaliteitsstandaard

Kwaliteit en klanttevredenheid zijn bij ons topprioriteit. We zijn internationaal ISO 9001 gecertificeerd door Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. (LQRA) en de United Kingdom Accreditation Service (UKAS). Al onze bedrijfsprocessen worden jaarlijks getoetst aan de NEN-EN-ISO 9001:2015.

 

Onze integriteits- en gedragscode

We zijn ons bewust van de invloed die onze sector heeft op de kwaliteit van de samenleving. Als ingenieurs zorgen we voor de veiligheid en gezondheid van de mens, de omgeving en het milieu. Daarom streven we naar een hoge graad van professioneel en verantwoord gedrag in onze beroepsuitoefening.

 

Onze voorwaarden

Op al onze diensten en leveringen is De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011, laatste herziening 2013) van toepassing. De DNR 2011 is de rechtsverhouding van opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur. De DNR 2011 is opgesteld door de Bond van Nederlandse Architecten en NLingenieurs, en gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nr. 56/2013 op 3 juli 2013.

 

Corporate identity

Onze huisstijlelementen zijn hieronder weergegeven. De huisstijlelementen mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt, aangepast en/of openbaar worden gemaakt.

Logo Walhout Civil

Beeldmerk Walhout Civil